Europa World Plus

Adgang
fra biblioteket og hjemmefra
Information om alle verdens lande, ikke kun Europa! Historie, internationale organisationer, landeinformation, politik, statistik og økonomi.

”Europa World Plus” er et opslagsværk, der omfatter hele verden og de store internationale organisationer. Værket er meget bredt i sit sigte og indeholder bl.a. opdaterede politiske, økonomiske og historiske analyser om de enkelte lande samt verdens 9 regioner. De indledende artikler til de enkelte regioner belyser hovedproblemstillinger for området. Indeholder desuden statistiske oplysninger med mulighed for selv at danne sammenlignende statistik.

Let at anvende og velegnet til skoleopgaver og som supplement til rejselitteratur.

Få en introduktion til Europa World Plus i videoen på youtube.com