Danske taler

Adgang
Fri adgang
Danske Taler indsamler og publicerer løbende de taler, der præger den offentlige debat, også når den er ekstra kras. Derfor kan du finde taler fra alle hjørner af det danske samfund på tværs af det politiske spektrum og forskellige kulturelle scener i samlingen.

Samlingen rummer også et stort udvalg af historiske taler, der dokumenterer udviklingen af det danske demokrati fra de første folkefester på Himmelbjerget til folkemøderne på Bornholm.