Arkiv for dansk litteratur

Adgang
Fri adgang
Digitale udgaver af store danske forfattere, hvis bøger er over 100 år gamle. Digitaliseret af Det Kgl.Bibliotek.

Grundtvig, Kingo, Aakjær, Munch-Petersen og mange andre. En litteraturhistorisk, digital samling af udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede. Her får man adgang både til teksterne og til forfatterportrætter om størstedelen af forfatterne. Desuden beskrivelser af  tidsperioder fra 1700-1920, f.eks. Romantikken, Symbolismen og Det moderne gennembrud.