Access Science

Adgang
fra biblioteket og hjemmefra
Naturvidenskab på et højt fagligt niveau: bl.a. områder som astronomi, fysik, kemi, biologi, psykiatri og psykologi, medicin, landbrug og veterinærmedicin m.m. Egner sig til studerende på ungdomsuddannelserne, mellemlange/videregående uddannelser, fagfolk og voksne med interesse for områderne

AccesScience indeholder opslagsværker, artikler og biografier inden for alle naturvidenskabelige emner.
Matematik, astronomi, fysik, kemi, biologi, psykiatri og psykologi, medicin, landbrug og veterinærmedicin m.m. – på et højere fagligt niveau. Flere af begreberne illustreres via video-sekvenser og animationer.
Databasen indeholder baggrundsartikler og udførlige leksikaopslag om faglige ord og begreber. Du vil finde omtale af nobelprisvindere og videnskabsmænd/kvinder indenfor de naturvidenskabelige discipliner. Artiklerne er skrevet af mere end 9000 forskellige researchere, heriblandt Nobel Pris-modtagere.
Basen bliver opdateret ca. en gang årligt.

Få en introduktion til Access Sciense i videoen her på Youtube