Regler og tip ved brug af bibliotekets computere

Vis hensyn, når du bruger bibliotekets computere. Brugen sker på eget ansvar.

Til brugere af computere

  • Vis hensyn og tal dæmpet, når du bruger bibliotekets computere. Brugen sker på eget ansvar.
  • Du kan låne hovedtelefoner, hvis du vil have lyd på computerne. Hovedtelefonerne kan lånes på bibliotekerne og udleveres mod pant (sundhedskort/lånerkort/kørekort/pas).
  • Du må ikke gå ind på pornografiske eller voldelige hjemmesider.
  • Voksne eller unge må kun sidde (ved computerne) i børnebiblioteket på Kulturværftet, hvis de er ifølge med børn. Ellers skal man benytte de øvrige computere.
  • Gem aldrig på computeren. Brug en usb.
  • Du skal bruge et kopi/print kort, hvis du vil printe. Det kan du købe på biblioteket. 
  • Når du benytter bibliotekernes computere skal du rette dig efter personalets anvisninger.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af reglerne kan medføre karantæne fra bibliotekerne.