Torsdag 16. august

19:00 - 20:30

Kulturværftet

For voksne

Fri entré. Tilmelding på billetten.dk eller på biblioteket

Pesten i Helsingør 1711

for voksne
Foredrag v. Karl-Erik Frandsen, cand.mag. i historie og geografi.

Den sidste pestepidemi

Siden midten af 1300-tallet var Europa regelmæssigt ramt af smitsomme, epidemiske sygdomme, hvoraf den værste var pest. Den sidste gang Norden og Østersøområdet blev ramt af sygdommen var 1709-13. I Helsingør rasede pestepidemien i 1711, hvor den tog livet af næsten halvdelen af Helsingørs indbyggere.
I foredraget vil Karl-Erik Frandsen argumentere for, at pestepidemien var den samme sygdom, som forekommer den dag i dag og som skyldes bakterien ”Yersinia Pestis”, der spredes via syge rotter og deres inficerede lopper.

Pestens udbredelse, behandling og dødelighed

Foredraget vil desuden gøre dig klogere på pestens udbredelse, hvordan dødstallene fordelte sig i forhold til familier, klasse og køn og på hvordan datidens praktiserende læger, barbererne, også kaldet bartskærerne, behandlede patienterne.

Om foredragsholderen

Karl-Erik Frandsen (f. 1940) er cand.mag. i historie og geografi og docent i historie. Han har været ansat på Københavns Universitet, SAXO-Instituttet fra 1967 og frem til han gik på pension i 2012. Han har bl.a. arbejdet med landbrugshistorie med særlig vægt på de historiske og geografiske strukturer i landbruget og kulturlandskabet, og han har skrevet om tiden 1523-1588 i 'Dansk udenrigspolitiks historie' og et bind i Roskilde bys historie.

I 10 år arbejdede han med udforskningen af den store pestepidemi, der i årene 1709 - 1713 rasede i alle landene omkring Østersøen. Resultatet er trykt i bogen 'The last Plague in the Baltic Region', som udkom i 2010.
Der er i bogen lagt særlig vægt på pesten i Helsingør, fordi kildematerialet herfra er særdeles righoldigt. Det drejer sig først og fremmest om kirkebøgerne fra de to kirker i byen, men også forskellige skattelister fra 1704 gør det muligt at geografisk lokalisere en stor del af de begravede.

Se også udstillingen: Pesten i Helsingør 1711  på Biblioteket Kulturværftet.

Læs mere om Sundtoldsmarkedet.

Praktisk info

Arrangementet foregår på Dækket, 2. etage.

Tilføj kommentar

Materialer: