Book et lokale

fre, 29-05-2015 11:27

Foreninger der hører hjemme i Helsingør kommune og er godkendt af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan låne salen og mødelokalet i Espergærde Bibliotek. Ansøgninger om lokaleudlån skal godkendes af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling.
Salen 
Salen kan rumme max. 150 personer ved opstilling af stolerækker, ca. 100 ved opstilling af scene og ca. 70 ved opstilling af borde. Salen kan benyttes til udstillinger, men udstilleren må være indstillet på, at der afholdes møder i udstillingsperioden. 
Pris
  • Arrangementer inden for folkeoplysningslovens bestemmelser 10 kr. pr. time
  • Arrangementer uden for folkeoplysningslovens bestemmelser 1.000 kr. pr. gang
     
Mødelokalet: Espergærde Bibliotek
Mødelokalet har borde og stole til ca. 40 personer. Arrangøren sørger selv for opstilling, og efterlader lokalet pænt og ryddeligt og med den faste opstilling af møblementet, som er beskrevet på døren.
Pris
  • Arrangementer inden for folkeoplysningslovens bestemmelser 5 kr. pr. time
  • Arrangementer uden for folkeoplysningslovens bestemmelser 500 kr. pr. gang
     
Book over nettet
Godkendte foreninger kan søge efter ledige lokaler via hjemmesiden Interbook. En forening kan få tildelt login og password, så foreningen kan se egne bookinger og bookingforespørgsler ligesom der kan registreres forskellige oplysninger om foreningen.